انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

نشست شبکە بندی سمن های زیست محیطی کردستان

اندازه فونت :
۱۳۹۳/۰۷/۰۹

h
انتخاب انجمن سبز چیا بعنوان یکی از اعضای هیئت مدیرەی شبکە

 

 

با هدف هماهنگی و گردش اطلاعات مابین انجمن های زیست محیطی برای پیشبرد بیشتر محافظت از محیط زیست، شبکەای متشکل از تشکل های زیست محیطی استان کردستان تشکیل شد.

روز چهارشنبە ٩ مهر ماه سال جاری هتل جهانگردی سنندج میزبان نشستی سبز با حضور ١٦ انجمن زیست محیطی، دکتر ریاضی فر مدیر کل سازمان محیط زیست استان کردستان، خانم گل محمدی نمایندە سازمان حفاظت محیط زیست کل کشور، آقای دیبا نژاد نمایندە سازمان حفاظت محیط زیست استان و همچنین خانم آقا جانی نمایندە استانداری استان کردستان بود.

ساعت ١٠ صبح با تلاوت آیاتی از ‌قرآن کریم و خواندن سرود ملی، نشست شبکە بندی سمن های زیست محیطی استان کردستان شروع گردید. در ابتدای برنامە، آقای دیبا نژاد ضمن عرض غیر مقدم بە همەی حاضرین، کارکرد و اهداف شبکەی سمن ها را تشریح دادند. آقای ریاضی فر سخنانی در باب اهمیت سمن ها بە عنوان بازوان سازمان و نقش انکار ناپذیر آنها در حفاظت از محیط زیست عرض نمودند. در ادامەی برنامە جلسە پرش و پاسخ تبدیل بە مشکلات و گلایەهای انجمن ها شد. دریافت پروانە فعالیت، عدم همکاری ادارات مربوطە و دخالت نهاد های نامربوط و … از جملە دغدغەهای این تشکل ها بود.

مراسم اهدای لوح تقدیر بە همەی تشکل ها و برگزاری انتخابات برای انتخاب هیئت مدیرە و بازرس شبکە آخرین بخش این نشست بود کە در نتیجەی این انتخابات پنج تشکل برای هیئت مدیرە و یک تشکل برای بازرس انتخاب گردید.

اسامی تشکل های هیئت مدیرە:

– انجمن سبز چیا مریوان

– انجمن سراوقامیش کاریزە

– جمعیت رفتگران طبیعت استان کردستان

– جمعیت کردستان سبز

– انجمن سبز سقز

و همچنین انجمن “پاریزرانی ژینگە” سقز بە عنوان بازرس این شبکە انتخاب گردید.

سوال خود را مطرح کنید :


۲ دیدگاه برای “نشست شبکە بندی سمن های زیست محیطی کردستان”

  1. […] نشست شبکە بندی سمن های زیست محیطی کردستان […]

  2. […] نشست شبکە بندی سمن های زیست محیطی کردستان […]