انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

عضو گیری انجمن سبز چیا

اندازه فونت :
۱۳۹۳/۰۹/۱۰

2آب در حال تمام شدن است، جنگل ها تخریب می شوند، حیوانات کشتە و گاها زندە زندە پوست کندە می شوند! هوا آلودە و … وضعیت محیط زیست کرەی ما کشور ما و شهر ما وخیم است و هر روز بیشتر و بیشتر بە یاریمان احتیاج دارد و حضورمان را می طلبد. عرصە فعالیت های زیست محیطی عرصە بزرگی است کە انجمن سبز چیا نقطەای (گرچە کوچک) در این پهنە می باشد.
در راستای توسعە هر چە بیشتر فرهنگ زیست محیطی و گسترش فعالیت های مربوطە، انجمن سبز چیا آمادەی ثبت نام علاقمندان در این انجمن می باشد.
طبیعت کوردستان چشم بە راهتان است.
روزهای دوشنبە و پنجشنبە ساعت ١٤ الی ١٨
مدارک لازم جهت ثبت نام: فتوکپی شناسنامە و کارت ملی، ٢ قطعە عکس و مبلغ ده هزار تومان حق عضویت سالانه.
آدرس: خیابان مولوی کورد، ساختمان ڕوژ، واحد ١٠٥، دفتر انجمن سبز چیا

سوال خود را مطرح کنید :