انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

“کایە مافی هەموو مناڵێکە” (بازی حق همە کودکان است)”

اندازه فونت :
۱۳۹۵/۰۶/۱۹

با شعار “کایە مافی هەموو مناڵێکە” (بازی حق همە کودکان است)، انجمن سبز چیا هدایای خود در را تقدیم بە کودکان روستای “گله” کرد.

803701403_90383

روز پنجشنبە (١٨ شهریور ١٣٩٥) اعضای کمیتەی آموزش و کودکان انجمن سبز چیا با حضور در روستای گلە ضمن آموزش مسائل زیست محیطی و بهداشتی  بە اهالی روستا در کاری زیبا اقدام بە پخش بستەهای اسباب بازی درمیان کودکان این روستا نمودند. 

803711778_92048

لازم بە ذکر است اسباب بازی های مذکور طی هفتە های گذشتە توسط مردم بە انجمن اهدا شدە بود و انجمن هم اقدام بە بستە بندی و اهدا آنها نمود. ١٨ شهریور برای بسیاری از کودکان روستا یکی از بهترین روزهای زندگیشان بود و بە وضوح شادی و نشاط در صورت آنها دیدە میشد.

803730104_54049

copy-of-421329534_114046

803718574_91367

803729218_53151

803730708_53942

803729556_53600

803703819_91106

سوال خود را مطرح کنید :


یک دیدگاه برای ““کایە مافی هەموو مناڵێکە” (بازی حق همە کودکان است)””