انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

به مناسبت هفته محیط زیست، بخشی از بستر رودخانه و پارک ساحلی بوکان چهره ای آراسته و تمیز به خود گرفت

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۳/۱۹
بە مناسبت روز جهانی محیط زیست که در ایران به عنوان هفته محیط زیست در تقویم شمسی یاد میشود،جمعی از فعالان محیط زیست انجمن ولات با همراهی و مشارکت تعدادی از همشهریان در یک حرکت محیط زیستی و فرهنگی اقدام، به جمع آوری زباله های رهاشده شهروندان در بخشی از پارک ساحلی و بستر رودخانه سیمینەرود بوکان نمودند.
فعالان زیست محیطی این انجمن به دلیل جدی بودن مسئله آلودگی محیط زیست توسط زباله های رهاشده توسط مردم در مناطق مختلف و فرهنگ سازی برای گرایش مردم به پاکیزه نگەداشتن محیط زیست و طبیعت، در طول سال چندین بار اقدام به پاکسازی مناطق تفریحی،گردشگری و پارکها میکنند و هر بار با انتشار فراخوان در رسانەها، از مردم دعوت میشود تا در این امر بسیار خطیر و حیاطی مشارکت کنند، تا بلکه این مشارکت اجتماعی به شکل یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.
سمکو معروفی از اعضای انجمن ولات در مورد برنامه امروز این انجمن اظهار داشت: [ همانطور که میدانیم، روزانه همه ما انسانها هر روز مقادیری زباله تولید میکنیم که متاسفانه بسیاری از مردم در بسیاری موارد به شیوەای کاملا قدیمی زباله ها را درطبیعت یا اطراف شهرها رها میکنند که این امر بە شدت باعث آلودگی محیط زندگیمان خواهد شد و صدمات بسیار جدی را بر کل پیکره محیط زیست اعم از جانوران، گیاهان و درختان، خاک و منابع آبی وارد خواهد ساخت؛ در این میان ما فعالان مدنی در قالب یک انجمن زیست محیطی هر ازگاهی برنامەهای پاکسازی را در دامان طبیعت، تفرجگاهها، بستر رودخانەها، پارکها و… برگزار میکنیم تا هم مقداری از حجم روزافزون زبالەها بکاهیم و هم اینکە با ترویج و تبلیغ رفتارهای صحیح شهروندی و تلاش جهت ارتقای سطح فکری و فرهنگی مردم، به نهادینه شدن فرهنگ حفاظت از محیط زیست کمک کنیم. در حقیقت وقتی که مردم در طبیعت و تفرجگاهها گروههای مدافع محیط زیست را مشاهده میکنند که به صورت خودجوش و داوطلبانه مناطقی را از زباله پاکسازی میکنند، به صورت ناخوداگاه جرقەهای تغییر در رفتارها و عادتهای اشتباه گذشته در ذهن شان زده   شده و باعث ارتقا سطح آگاهی عمومی شدە و بنابراین مشوقی میشود تا عموم مردم نیز به مرور در امر حفظ وحراست از محیط زیست و فعالیتهای سبز مشارکت پویا و فعال نمایند.]
 شایان ذکر است کە تولید زبالە در شهر بوکان بیش از 200 تن در روز میباشد و هنوز هم زبالەهای شهری بوکان بە صورت غیر مکانیزه و تفکیک نشده در شعاع 5 کیلومتری حومه شهر بوکان در نزدیکی روستای شیخلر بە صورت سنتی دفن و سوزانده می شود و به دلیل مجاورت این زبالەدان شهری به مناطق مسکونی، معضلات  بهداشتی و محیط زیستی فراوانی از جمله جاری شدن شیرابە بسیار خطرناک که منجر به آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی و بوی نامطبوع و بیماری زا میشود.
خرداد 1396

سوال خود را مطرح کنید :