انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

“این سرزمین، با قامت زاگروس زیباست”

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۹/۰۱

 

 

“این سرزمین، با قامت زاگروس زیباست”

تشکل‌های زیست محیطی زاگروس‌نشین برگزار می‌کنند:

برنامە کاشت بذر بلوط
محل: ناوتاق
زمان و مکان گردهمایی: ساعت ۱۰ صبح جمعه ۱۳۹۷/۹/۲_مریوان ، فلکه باوەڕەشی

سوال خود را مطرح کنید :