انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

برنامە کاشت بذر بلوط

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۹/۰۷

 

“برنامە کاشت بذر بلوط”

زمان: جمعه ۹ آذر ماه
مکان گردهمایی: فلکه باوەڕەشی ساعت ۱۰ صبح
محل کاشت: ناوتاق

این برنامه هفته قبل به علت نامناسب بودن هوا لغو گردیدە بود.

شرکت برای عموم آزاد است

سوال خود را مطرح کنید :