انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

بازی حق همه کودکان است

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۰/۲۸

در ادامە کمپین بازی حق کودکان است، با پخش اسباب بازی از طرف کمیتەی کودکان و نوجوانان چیا، در بین کودکان شهر مریوان، شادی و سرور را بە میان کودکان بردند. این حرکت زیبا همچنان با تمام قوت خود بە کار و فعالیتش در رابطە با شادکردن کودکان این سرزمین ادامە می دهد.

سوال خود را مطرح کنید :