انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

محیطی پاک حق کودکان است

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۱/۰۴

در ادامەی فعالیت های کمیتەی کودک و نوجوان انجمن سبز چیا در راستای آموزش مسائل زیست محیطی بە کودکان و راە اندازی کمپینی بە نام بازی “حق همە کودکان است”، اعضای چیا ضمن پخش اسباب بازی در بین کودکان به آموزش مسایل زیست محیطی پرداخته اند.
کمیته کودک و نوجوان چیا تا کنون در ۱۴ مکان مختلف شهری و روستایی به ویژه ۹ روستا به آموزش مسائل زیست محیطی در قالب فعالیت های کودکانە پرداخته است. این کمیتە با بردن فعالیت های خود در بین محلەهای حاشیەنشین مریوان شور و شادی را در قالب آموزش مسائل زیست محیطی بە کودکان هدیه داده و با پخش اسباب بازی در بین آن ها، در پی درست کردن دنیایی رنگین و کودکی سبز می باشد.

 

سوال خود را مطرح کنید :