انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

پاکسازی زبالەهای اطراف زرێبار بە مناسبت روز جهانی حفاظت از تالاب ها

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۱/۱۲

امروز ۱۲ بهمن ۹۷ بە مناسبت روز جهانی حفاظت از تالاب ها، کمیتەی روستاهای انجمن سبز چیا با همکاری کمیتەی روستای درەتفێ، در اقدامی زیست محیطی، زبالەهای رها شدەی اطراف زرێبار را پاکسازی کردند.
لازم بە ذکر است کە این حرکت با استقبال پرشور جوانان و مردم روستا قرار گرفت.

سوال خود را مطرح کنید :