انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

آگاه سازی مردم روستای “کەڵەوێنجە” از وضعیت بحرانی زیست محیطی منطقه توسط انجمن سبز چیا

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۲/۲۵

سوال خود را مطرح کنید :