انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

کمک مالی جهت خرید خودرو

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۶/۲۰

طبیعت دوستان، عاشقان این سرزمین!

همانگونه که مستحضرید طبیعت زاگروس با انواع مخاطرات از آتش سوزی، تغیر کاربری، زغالگیری جنگل ها گرفته تا کاهش گونه های جانوری و گیاهی به دلایل مختلف روبرو است و این کهن زیست بوم که برای هزاران سال حافظ جان و کرامت انسان ها بوده امروز نیازمند وفای هم میهنان و یاری آن ها است.
انجمن سبز چیا در راستای پیشبرد اهداف خود که از اهم آنها مبارزه با نابودی جنگل هاست می خواهد خودرویی را خریداری نماید تا روند اطفای حریق جنگل ها را تسریع بخشیده و فعالیت خود را در سایر زمینه ها مثل ثبت انواع گونه های طبیعت از پرندگان گرفته تا پستانداران و … را گسترش دهد ( از ۹۸/۳/۱ تا ۹۸/۶/۱۵ اعضای فداکار این انجمن در گرمای طاقت فرسای امسال ۱۷۰ مورد اتش سوزی جنگل های شهرستان های مریوان و سرواباد و بعضا سننندج را خاموش و کنترل نمودەاند).
لذا برای رسیدن به این خواسته هر چند کوچک در برابر عظمت و بخشندگی طبیعت، به کمک و یاری همگان محتاجیم و بر این اعتقادیم که دستان یاریگر ما می تواند نجاتبخش باشد و بزرگترین کارها را به انجام برساند.
لذا از تک تک شما خوبان انتظار داریم با واریز هر مبلغی که در توانتان باشد بخشی از این پیکار برای حفظ جنگل ها و زاگروس زیبا و دلگرمیی برای اعضای چیا باشید.

شمارە حساب: ۱۶۵۷۴۷۴۵۲۷
شمارە کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۱۳۰۷۴۷۹۳
شمارە شبا: ir740120000000001657474527
بانک ملت بە نام انجمن سبز چیا

سوال خود را مطرح کنید :