انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

تغیرات اقلیمی زیر ذره بین

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۱۰/۰۵

 

دو نشست تخصصی در مورد تغییرات اقلیمی در دفتر انجمن سبز چیا برگزار گردید.
در دو هفته متوالی، در روزهای سه شنبه ۲۶ آذر و چهارشنبه ۴ دی ماه، دو نشست تخصصی برای اعضای انجمن سبز چیا با موضوع آشنایی بیشتر با تغییرات اقلیمی و چالش های پیش رو برگزار گردید.
سخنرانان این نشست ها آقایان محمد ناجی کانی سانانی و فرهاد مولودی بودند که هر کدام در جلسه ای جداگانه به تبیین مبانی نظری این مقوله از جمله دلایل و چگونگی تغییرات اقلیمی از تاریخ این مساله تا آینده پیش روی بشر و زمین پرداختند. در این جلسات همچنین دیدگاه های متفاوت در مورد تغییرات اقلیمی مطرح گشته و به نظرات روز دنیا اشاره شده و مورد نقد قرار گرفتند.
این دو نشست از سلسله کلاس های مبانی تئوریک محیط زیست بودند که به چالش های پیش روی انسان در ابعاد جهانی و منطقه ای می پردازند و نظر به موضوع و حساسیت آن در دو بعد خصوصی -برای اعضای انجمن- و عمومی از سوی کمیته آموزش چیا برگزار می شوند.
تغییرات اقلیمی اخیرا از داغترین موضوعات بشری است که جنبش ها، جلسات و نشست های بسیاری را به خود اختصاص داده و انجمن سبز چیا نیز با حساسیت بسیار موضوعات مرتبط با آن را به امید راه حلی جهانی دنبال می کند.

 

 

سوال خود را مطرح کنید :