انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

تخریب جنگل – بالک (گردی خاتوو عاسێ) ، ڕەشەدێ و گوێزەکوێرە

اندازه فونت :
۱۳۹۹/۰۱/۰۸

سوال خود را مطرح کنید :