انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

سوالات متداول

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۲/۰۹

 

شماره حساب انجمن سبز چیا                               ۱۶۵۷۴۷۴۵۲۷

شماره کارت                                                        ۶۱۰۴۳۳۷۹۱۳۰۷۴۷۹۳

بانک ملت شعبه مرکزی مریوان، به نام انجمن سبز چیا

شماره شبا                          IR74  ۰۱۲۰  ۰۰۰۰  ۰۰۰۰  ۱۶۵۷  ۴۷۴۵  ۲۷

 

چیا

Load More