انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

از چه طریقی می توان به انجمن کمک مالی کرد؟

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۲/۰۹

شماره حساب انجمن سبز چیا                               ۱۶۵۷۴۷۴۵۲۷

شماره کارت                                                        ۶۱۰۴۳۳۷۹۱۳۰۷۴۷۹۳

بانک ملت شعبه مرکزی مریوان، به نام انجمن سبز چیا

شماره شبا                          IR74  ۰۱۲۰  ۰۰۰۰  ۰۰۰۰  ۱۶۵۷  ۴۷۴۵  ۲۷

 

سوال خود را مطرح کنید :