انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

رکوردی دیگر برای زریبار

اندازه فونت :
2019/11/09

در ادامه پایشهای تیم پرنده نگری زریبار انجمن سبزچیا در سایت پرنده نگری شروان، آقایان ناصح حسینی وجلال پزشک از اعضای خبره این تیم در روز ۱۷ آبان ماه متوجه پرنده ای تازه وارد شدند. ایشان با عکاسی از آن متوجه شدند که (سلیم طلایی اروپایی) است و گونه ای دیگر به لیست پرندگان تالاب زریبار و استان کردستان اضافه شد. 
سلیم ها از پرندگان کنار آبزی هستند و گروهی زندگی می کنند. نر و ماده این پرنده شبیه به هم هستند و بال های نسبتا نوک تیز و گردن کوتاه و کلفتی دارند. پاهای سلیم ها نسبتا بلند، دم کوتاه و چشمهایی درشت دارند. پروازشان سریع و قوی بوده و سریع نیز می دوند. از مواد گیاهی و حشرات تغذیه می کنند. هنگام غذا خوردن کمی می دوند، سپس می ایستند و به زمین نوک می زنند.
سلیم طلایی اروپایی مهاجر زمستان گذران بوده و در ظاهر شبیه سلیم طلایی خاوری است با این تفاوت که دارای گردن و پاهای کوتاه تر و زیر بال های سفید است.
 حضور چنین پرنده ای در زریبار نشان از پویایی زیستگاه و امنیت پرندگان مهاجر در این تالاب زیبا است که چندین سال است از سوی مردم این منطقه به خوبی حفاظت می شود.
کمیتە پرندە نگری انجمن سبز چیا 

سوال خود را مطرح کنید :