پ
پ

اساسنامه انجمن سبز چیا

 

فصل اول: کلیات و اهداف:

ماده ۱

نام سازمان غیردولتی مورد نظر «انجمن سبزچیا» است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار انجمن نامیده می شود.

ماده ۲

نوع فعالیت: کلیه فعالیت‌های انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقا طبق اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ضمنا از نوع موسسات مذکور در بند الف ماده ۲ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب ۵ / ۵ / ۷۷ موضوع مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت و آیین نامه مورخ ۹ / ۱۱ / ۸۱ مصوبه هیئت محترم وزیران می باشد.

ماده ۳

مرکز اصلی انجمن در استان کردستان، شهرستان مریوان، به نشانی چهارراه بایوه، جنب عکاسی چهرەنما واقع است و در صورت لزوم میتواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه نمایندگی یا دفتر دایر نماید.

ماده ۴

تابعیت: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده ۵

مدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.

ماده ۶

دارایی‌های اولیه انجمن اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ پانصد هزار ریال می باشد که توسط هیئت موسس تماما پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است.

ماده ۷

هیئت موسس بعد از تاسیس و انتخاب بالاترین رکن اجرایی توسط مجمع عمومی، از بین کاندیداها تحت عنوان موسس مسئولیتی در انجمن نخواهد داشت.

ماده ۸

اهداف انجمن عبارتند از:

۱ -تلاش برای حفاظت از محیط زیست.

۲ -تلاش برای ترویج فرهنگ زیست محیطی.

۳ -تلاش برای آموزش اقشار مختلف جامعه در رابطه با مسائل محیط زیست.

۴ -تلاش برای فرهنگ سازی در بین افراد جامعه در رابطه با محیط زیست.

۵ -تلاش برای توسعه جهانگردی و صنعت توریسم در شهرستان مریوان.

۶ -تلاش در جهت پیشبرد همه جانبه و همسو با اهداف زیست محیطی به منظور توسعه پایدار.

۷ -تلاش در جهت ایجاد مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی.

۸ -تلاش در جهت جلوگیری از فعالیت مراکز آلوده کننده محیط زیست.

۹ -تلاش برای حل مشکلات روستانشینان در ارتباط با مسائل زیست محیطی.

۱۰ – تلاش در جهت ایجاد اشتغال مرتبط با منابع طبیعی با استفاده از شیوه‌های بهره‌برداری صحیح از منابع.

۱۱ -تبلیغ برای صلح و تشویق افراد بشر به همزیستی با همدیگر و محیط زیست با این اعتقاد که زمین خانه مشترک ماست.

۱۲ – حفاظت از اکوسیستم های مختلف منطقه و جلوه‌های طبیعی و گونه‌های کمیاب و در معرض خطر.

روش‌های اجرای اهداف:

۱_ همکاری با شورای اسلامی شهر و روستا در راستای دستیابی به اهداف زیست محیطی.

۲ _چاپ و انتشار نشریه در راستای اهداف انجمن.

۳ _تبلیغ و فرهنگ سازی از طریق بروشور، فیلم، مستند، پلاکارد و رسانه‌های جمعی.

۴ _ارائه طرح‌های همسو با اهداف انجمن.

۵ _همکاری با نهادها و ارگانهای دولتی و غیردولتی در راستای دستیابی به اهداف انجمن.

۶ _تبلیغ و آموزش برای پاکسازی و جلوگیری از آلودگی گردشگاه‌ها، جلوه‌های طبیعی، کوه‌ها و دریاچه زریبار با جلب مشارکت مردم.

۷_ برگزاری سمینارها و همایش های علمی- فرهنگی- زیست محیطی در راستای اهداف انجمن.

۸_ دعوت از کارشناسان و اساتید و استفاده از تجربیات آنها در راستای دستیابی به اهداف زیست محیطی.

۹_ عضوگیری به خصوص در روستاها در راستای دستیابی به اهداف زیست محیطی.

۱۰_ احیای سنتها و آداب و رسوم قدیمی و فرهنگی در رابطه با مسائل زیست محیطی.

ماده ۹

شرایط عضویت:

احترام و التزام عملی به قانون اساسی ، داشتن اخلاق و رفتار نیکو، پرداخت حق عضویت سالانه.

انواع عضویت :

عضویت عادی، عضویت فعال.

 

فصل دوم ساختار

الف: ساختار غیر رکن: هیئت موسس، کمیته‌های تخصصی، شورای مشورتی و غیره.

وظایف هیئت موسس:

۱ انجام اقدامات اولیه تشکیل برای تاسیس.

۲ تهیه و تصویب و اصلاح اساسنامه در صورت لزوم انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان.

۳ تعیین روزنامه کثیرالانتشار که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای اعضا تا تشکیل اولین مجمع

عمومی عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

ماده ۱۰

ارکان انجمن عبارتند از: مجمع عمومی، هیئت مدیرە، بازرس، شورای مشورتی، مدیرعامل.

ماده ۱۱

مجمع عمومی، اعضای عالیترین مرجع تصمیمگیری انجمن می باشد که به صورت عادی یا فوق العادە تشکیل می شود.

ماده ۱۲

مجمع عمومی عادی؛ سالی یکبار در اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد و برای رسمیت جلسه، حضور

اکثریت اعضا و جهت تصویب هر موضوعی نیز رای موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم با فاصله ۱۵ روز و با هر تعداد اعضا حاضر درجلسه رسمیت خواهد یافت. مجمع عمومی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره یا بازرس، با حضور یک سوم اعضا تشکیل گردد.

ماده ۱۳

وظایف مجمع عمومی عادی:

۱ انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل.

۲ استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان.

۳ تعیین خط مشی کلی انجمن.

۴ بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیئت مدیره.

۵ تصویب ترازنامه بودجه انجمن.

۶ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگاهیها و دعوتنامه ها.

۷ تصویب اساسنامه انجمن.

۸ عزل کل هیئت مدیره.

ماده ۱۴

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

۱ -با درخواست هیئت مدیره یا بازرس و بازرسان.

۲ -با درخواست یک سوم اعضا.

تبصره ۱: دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل ۱۵ روز از تشکیل آن به اطلاع

اعضا خواهد رسید.

تبصره ۲: مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت، همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.

تبصره ۳ : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده، با تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

۱ -تصویب تغییرات اساسنامه.

۲ -بررسی و تصویب یا رد (انحلال) انجمن یا ادغام در موسسه یا انجمن دیگر.

۳ -تغییر در میزان سرمایه تشکل.

۴ -انحلال تشکل قبل از موعد.

ماده ۱۶

مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه، مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره میشوند.

تبصره : اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی

نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.

ماده ۱۷

ب : هیئت مدیره

انجمن دارای هیئت مدیره‌های مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره ۱ : جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا، رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

تبصره ۲: شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۳ جلسه متوالی یا ۶ جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره ۳ : دعوت از اعضای هیئت مدیره می بایست با دعوت کتبی و به نشانی عضو هیئت مدیره حداقل ۴۸  ساعت قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

تبصره ۴ : انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره بلامانع است.

ماده ۱۸

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیئت مدیره یا بازرس، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده از هیئت مدیره یا بازرس به جای عضو او اصلی انجام وظیفه خواهد بود.

ماده ۱۹

هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور متوسط، مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد، بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس و نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

ماده ۲۰

اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه‌ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می‌دهند، از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه‌دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنها را آیین‌نامه داخلی مشخص می نماید.

تبصره ۱ : هیئت مدیره در هر موقع میتواند رئیس و نایب رئیس و خزانه دار را از سمت مذکور عزل کند.

تبصره ۲ : هیئت مدیره در صورت نیاز تشکل میتواند سمت یا سمتهای دیگری را برای سایر اعضای

هیئت مدیره تعریف نماید.

ماده ۲۱

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد . انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره‌های بعد بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است حداکثر سه ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیئت مدیره جدید، دعوت نماید. هیئت مدیره حداقل ۱۰ روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذیربط و ذیصلاح اعلام خواهد نمود.

ماده ۲۲

هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر می باشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانک‌ها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات غذایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش یا مصالحه و در صورت انقضا تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر؛ اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل به طور کلی. هیئت مدیره میتواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال که مستلزم تصویب مجمع عمومی میباشد به نام انجمن انجام دهند.

ماده ۲۳

مجمع عمومی عادی، یک نفر یا چند نفر را به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهند نمود.

ماده ۲۴

اشخاص زیر نمیتوانند به سمت بازرس انتخاب شوند:

۱ کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنبه های مذکور در ماده ۱۱۱ قانون به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلی یا بعضا محروم شده باشند (در مدت محرومیت ).

۲ مدیران و مدیر عامل سازمان غیردولتی.

۳ اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

۴ همسر اشخاص مذکور در بند ۲ .

تبصره :انتخاب مجدد بازرسین بلا مانع است.

ماده ۲۵

وظایف بازرس به شرح زیر است :

۱_ بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

۲ _مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش و عملکرد برای اطلاع از مجمع عمومی.

۳ _گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه و قوانین موضوع به مجمع عمومی.

۴ _بازرس باید درباره صحت صورت دارایی و عملکرد هیئت مدیره و درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند و اظهار نظر نماید.

۵_ سایر وظایفی که قانون به عهده بازرسی قرار داده است.

تبصره :بازرس میتواند بدون داشتن حقوقی در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید.

ماده ۲۶

بازرس می تواند در هر موقع، هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات انجمن انجام داده و اسناد و مدارک اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای

تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده ۲۷

در صورت فوت یا استعفاء یا معذوریت بازرس اصلی طبق شرایطی، بازرس علی البدل به جای او انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده ۲۸

هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده است به مسئولیت خود باقی خواهند ماند.

تبصره : جز درباره پاره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مسدود به رعایت اهداف انجمن، دارا میباشد.

ماده ۲۹

د : مدیرعامل؛

هیئت مدیره باید از بین خود یا خارج یک نفر را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید.

تبصره: مدیرعامل نمیتواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان تشکل غیردولتی باشد مگر با تصویب سه‌چهارم حاضر در مجمع عمومی.

ماده ۳۰

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی انجمن است و حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض میگردد نماینده انجمن محسوب شده و از طرف هیئت مدیره حق امضا دارد وعزل وی از اختیارات هیئت مدیره می باشد که بایستی مستند و مدلل باشد لیکن انتخاب مجدد و طبق مقررات این اساسنامه بلامانع است.

تبصره: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه‌دار و در غیاب خزانه‌دار،

رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر انجمن مرتبط خواهد بود.

ماده ۳۱

مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت‌های ذیل می باشد:

  1. نماینده قانونی موسسه در مراجع رسمی و مفادها در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.
  2. استخدام و عزل و نصب کارکنان موسسه در خطوط ضوابط و مصوبات با تصویب هیئت مدیره.
  3. نگهداری دارایی ها و اموال حسابها، اسناد و دفاتر موسسه.

۴. اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیئت مدیره به وی تفهیم شده باشد.

۵. ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیت‌های انجمن به هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی.

۶. تهیه پیشنویس ترازنامه بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیئت مدیره و ارسال به مجمع عمومی.

  1. تهیه پیشنویس آیین‌نامه‌های مورد نیاز جهت طرح و تصمیم گیری‌ها در هیئت مدیره.
  2. نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های شعبه نمایندگی‌ها و دفاتر.

۹. پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیئت مدیره.

  1. انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق آیین‌نامه‌های مصوب و قانون تجارت به مدیرعامل محول شده یا نشود.

ماده ۳۲

حقوق و مزایای مدیرعامل به وسیله هیئت مدیره تعیین میشود. در صورتی که مدیرعامل از اعضای

هیئت مدیره نباشد بدون داشتن حق رای در جلسه هیئت مدیره شرکت نماید.

ماده ۳۳

مدت ماموریت مدیرعامل از مدت مدیریت هیئت مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است. به هر صورت مدیرعامل در صورت انقضای ماموریت موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را انجام دهد.

ماده ۳۴

 

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبوض وصیت، وقف، حبس، حق عضویت و سایر

فعالیت‌های قانونی و مجاز تامین می شود.

ماده ۳۵

درآمد و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح بین آنان در پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.

تبصره ۱: انجمن مکلف است درآمدهای حاصله‌ی سالیانه را مطابق اساسنامه، مصرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه و مازاد بر هزینه‌های انجمن موجود است در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد یکی از بانک های رسمی ایران نگهداری نماید.

تبصره ۲ : سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفندماه ختم می شود. به استثنای سال مالی اول که از بدو تاسیس اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده ۳۶

کلیه مدارک، پرونده و مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود. ترتیب امضای مکاتبات رسمی را هیئت مدیره تعیین مینماید.

تبصره : مصوبات و صورت جلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت وبه امضای

اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده ۳۷

انجمن مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده ۳۸

انجمن مکلف است محل موسسه و تغییرات بعدی آن را به مراجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید .

ماده ۳۹

انجمن دارای مهر مخصوص بوده که متن آن با تصویب هیئت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد.

هیئت مدیره مکلف است نمونه مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید.

تبصره : هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر ایران مسئولیت قانونی دارند.

ماده ۴۰

انحلال: در صورت انحلال انجمن، مجمع عمومی فوق العاده حداکثر ۳ نفر را به عنوان هیئت تصفیه

انتخاب و این هیئت تصفیه موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهیها و وصول

مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی‌های مسلم اعم از منقول و غیرمنقول دارایی انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسانده و در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده تحت نظارت کمیته‌ای مرکب از نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگان وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به یکی از مراکز غیر انتفاعی عام المنفعه مشابه که در داخل کشور فعالیت می نماید، واگذار نماید. هیئت مذکور موظف است نتیجه را به مراجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره ۱ :تصفیه امور مربوط بر طبق قانون تجارت و تصفیه شرکتها صورت خواهد پذیرفت.

تبصره ۲ : هیئت تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب نمایند.

تبصره ۳ : مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه تشکل غیر دولتی را به مرجع صدور

پروانه ارائه نماید.

ماده ۴۱

انتشار هرگونه مطبوعی پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار

با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام خواهد شد.

ماده ۴۲

مواردی که در این اساسنامه پیشبینی نشده است، وفق عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۴۳

این اساسنامه مشتمل بر سه فصل و ۴۳ ماده و ۱۸ تبصره در نشست مورخ …….. هیئت موسسین به تصویب رسید.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.