آرشیو » اطلاعیه ها

قابل توجه عموم جامعە، شهروندان، ادارات و انجمن‌ها و دیگر دفاتر و …
3 ماه قبل

قابل توجه عموم جامعە، شهروندان، ادارات و انجمن‌ها و دیگر دفاتر و …

از آنجا کە حیطەی فعالیت انجمن سبز چیا گستردە و متنوع بودە و انظار و افکار عموم نسبت بە این تشکل با نگاه‌های دقیق و موشکافانە صورت می‌پذیرد؛ بنابراین برای اطلاع عموم موارد زیر را مصرانە مدنظر قرار می‌دهیم:   ١. تنها حساب معتبر و ممکن جهت هر شیوە کمک مالی و انجام هرگونه پروژه […]

آسودگی ما عدم ماست
6 ماه قبل

آسودگی ما عدم ماست

چە بی شرمانە پردەهای آخر خشم و نفرت بی سرانجامشان را بازی می کنند. بیچارگی و استیصالشان چه وقیح به وقوع پیوست و چه سخیفانه افکار شومشان را نشان می دهند. شب جمعه ۲۵ دی ماه دوباره شاهد سلسله کاری بودیم که خواست دیرین دشمنان آبادانی و پویایی این کهن دیار را عیانتر کرد. همزمان […]

شناسایی بیش از ۶۵۰ مورد تخریب جنگل در شهرستان مریوان و حومه.
6 ماه قبل

شناسایی بیش از ۶۵۰ مورد تخریب جنگل در شهرستان مریوان و حومه.

شناسایی بیش از ۶۵۰ مورد تخریب جنگل در شهرستان مریوان و حومه. تصاویر ماهوارەای نشان دهندەی حجم گستردەای از تخریب، پاک‌تراشی و تصرف جنگل های مریوان و حومه در چند سال اخیر می‌باشد. در نگاه اول نقاطی به نظر می‌رسند که احیا یا عمران و آبادانی در آنها صورت گرفته باشد؛ اما با تأسف و […]

زاگروسانە
8 ماه قبل

زاگروسانە

  این سرزمین، با قامت زاگرس زیباست زاگرس، بە درازای تاریخ، محل سکونت بشریت بودە است و بر اساس تحقیقات صورت گرفتە و منابع تاریخی، تمدن انسان از این‌ دیار آغاز گشتە است. بدون شک جغرافیا و محیط‌زیست زاگرس دلیلی اصلی بر این ادعا هستند. اما متاسفانە چند سالی است کە تخریبگران، بە جان این […]

فراخوان‌ مجمع عمومی فوق العاده انجمن سبز چیا جهت انتخاب هیات مدیرە و بازرس
1 سال قبل

فراخوان‌ مجمع عمومی فوق العاده انجمن سبز چیا جهت انتخاب هیات مدیرە و بازرس

انجمن سبز چیا؛ به اطلاع عموم اعضای خود می رساند که؛ این انجمن در صدد برگزاری چهارمین دورە مجمع عمومی خود می باشد و بدینوسیله از اعضای رسمی خود که واجد شرایط ذیل بوده و قصد نامزدی خود به عنوان هیات مدیره و‌ بازرس را بە مدت ۲ سال دارند، دعوت می نماید تا در […]

ما ایستادە می‌میریم
1 سال قبل

ما ایستادە می‌میریم

علت مرگ: ورود بدون هماهنگی!! اظهار نظر عجیب و خالی از هرگونه تخصص و آشنایی با محیط‌های جنگلی ای که دچار آتش سوزی می شوند و احساساتی خواندن کسانی که در عدم یا کمبود حضور مزدبگیران شما، دل بە آتش می زنند تا جان بلوط های زاگرس را نجات دهند؛ نه خالی از لطف، بلکه […]

۲۸ فروردین روز چهارمحال و بختیاری
1 سال قبل

۲۸ فروردین روز چهارمحال و بختیاری

انجمن سبز چیا طی اطلاعیه ایی ۲۸ فروردین روز چهارمحال و بختیاری را تبریک گفت به دنبال نام گذاری سالروز تجمع ۳۰ هزار نفری مردم استان چهارمحال بختیاری علیه سد سازی ها و پروژه های انتقال آب در روز ۲۸ فروردین سال ۹۳ که به عنوان روز چهارمحال بختیاری نام گذاری شده است. انجمن سبز […]

“زلزلە” در منطقە غرب ارومیە
1 سال قبل

“زلزلە” در منطقە غرب ارومیە

  هم میهنان نیک‌اندیش و فریادرس! دوستداران انسانیت و یاوران روزهای سخت؛ بە دلیل وقوع “زلزلە” در منطقە غرب ارومیە و بە جا گذاشتن خسارات و ویرانی‌های زیاد مالی در آن‌جا، در این زمستان بی‌مهابا و سرد و سوزان، انجمن سبزچیا می‌خواهد تعاون و همکاری و همیاری شما فریادرسان را بە مردم زیان دیدە مناطق […]

یاور سیستان و بلوچستان باشیم
1 سال قبل

یاور سیستان و بلوچستان باشیم

  بنام خداوند بخشندە مهربان بلایای طبیعی بخشی از جریان ماندگاری زمین است. این حوادث گرچە رویەای گریزناپذیر از روند طبیعت است؛ لیکن علاوە بر ماهیتشان، اغلب اثرات جبران‌ناپذیر آنها بر زمین، حیات بشر و موجودات زندە جلوەای نامطلوب بە خود می گیرد. تٲثیراتی کە توسط خود انسان راه انداختە می‌شوند و قضایا را بغرنج […]

تخریب خیانتی آشکار است
1 سال قبل

تخریب خیانتی آشکار است

گرمایش جهانی، به سان پدیده‌ای عالمگیر، عزم نیروهای خیر در این جهان آکنده از شر را برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی و نجات زمین جزم کرده است و یکی از بارزترین راهپهای جلوگیری از این موضوع به غایت خطرناک، حفظ و ازدیاد پوشش جنگلی است. جنگل ها در دنیا دشمنان بسیاری دارند و رشد منفعت […]

با تحریم کالاهای ترکیە، یاریگر مقاومت روژئاوا باشیم
1 سال قبل

با تحریم کالاهای ترکیە، یاریگر مقاومت روژئاوا باشیم

با تحریم کالاهای ترکیە، یاریگر مقاومت روژئاوا باشیم بی تردید همگی از هجوم وحشیانە و نژادپرستانە ارتش ترکیە و داعشی های هم مرامش بە رۆژئاوا بسیار ناراحت و خشمگین هستیم و با خود می اندیشیم کە ما و ملت های آزاده جهان نیز باید در مخالفت با هجوم فاشیستی ترکیە قدمی موثر برداریم. شاید یافتن […]