پ
پ

اولین دوره هیات مدیره و بازرس انجمن سبز چیا (سال ۱۳۸۷) 

 

هیات مدیره

محمد ناجی حیدری کانی سانانی

سید عرفان حسینی

مسعود مصطفی سلطانی

عدنان داستوار

سامان کامران

بیان نیک‌بین

هیرو دانش

علی البدل

 

 

بازرس

وریا محمد پور

علی البدل

شریف باجور

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

دومین دوره هیات مدیره و بازرس انجمن سبز چیا (سال ۱۳۸۹)

 

هیات مدیره

محمد ناجی حیدری کانی سانانی

محمد ایرج قادری

شریف باجور

لقمان کهنه پوشی

عدنان داستوار

شیرکو رزاقی

‌هه‌تاو بیگلر

علی البدل

بهروز داروند

کمال کهنه پوشی

بازرس

مسعود مصطفی سلطانی

علی البدل

محمد صالحی

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

سومین دوره هیات مدیره و بازرس انجمن سبز چیا (سال ۱۳۹۳)

 

هیات مدیره

محمد ناجی حیدری کانی سانانی

امید رشیدی

سید عرفان حسینی 

محمد دانش

امید حسین زاده

علی البدل

جمال قادری 

آرمان عابدینی

بازرس

ناردار حق پرست 

علی البدل

گوران قربانی 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

چهارمین دوره هیات مدیره و بازرس انجمن سبز چیا (سال ۱۴۰۰)

 

هیات مدیره

محمد ناجی حیدری کانی سانانی

لقمان کهنه پوشی

اسعد مردخی

فرهاد مولودی

شیرکو پرتوی

علی البدل

امید شاداب

جلال پزشک

بازرس

محمد صالحی

علی البدل

معید(احمد) خورند

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.