انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

مراسم “ناڵەی دەف و هاژەی بڵ” در روستای هجیج

اندازه فونت :
2014/08/15

سوال خود را مطرح کنید :