انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

 • your-alt
 • your-alt
 • your-alt

16 مهر روز جهانی کودکان

اندازه فونت :
2015/10/13

هر سال در این روز در تمام کشورهای دنیا برنامه ی را برای خاطر نشان کردن حق و حقوق کودکان و ایجاد فضای شاد و مفرح برای آنها برگزار میکنند.

بە همین مناسبت روز پنجشنبە هفتە گذشتە کمیته ی کودکان انجمن سبز چیا، کانون فرهنگی-هنری وژین،

آموزشگاه زبان خارجە افرا با همکاری کودکان روستاهای دروران، ینگیجه و گمارلنگ در نزدیکی روستای دروران برنامه ای را برای کودکان تدارک دیدند.

برنامە با خوشامد گویی و تبریک روز توسط خانم خاوری، مجری برنامە آغاز گردید و بە صورت ذیل ادامە یافت:

 • خواندن متنی در باب روز جهانی کودکان توسط خانم آیدا هوژبری.
 • اجرای نمایشی زیست محیطی توسط گروه نمایش کودکان انجمن سبز چیا.
 • خواندن سرود توسط گروه سرود کودکان ینگیجە.
 • خواندن شعر و آواز توسط کودکان روستای گومارەلەنگ.

بخش اول برنامەها با صرف نهار بە پایان رسید.

 • اجرای مسابقە شناخت آهنگ های برنامە کودکان توسط آقای شاهین جهانی.
 • خواندن آواز از طرف کودکان همراه با موسیقی زندە.
 • خواندن شیعری در باب روز جهانی کودک توسط زریان قطبی.
 • خواندن سرود “خوایە وەتەن ئاوا کەی” توسط گروه سرود کودکان دروران.
 • خواندن مطلبی دربارە کودکان و محیط زیست توسط خانم تارا مرادی.

برنامە با اهدای کارنامە کلاس های زبان کوردی کانون وژین توسط معلمشان جناب آقای فرهاد راوش و اجرای نمایشی دربارە صلح و آشتی توسط گروه نمایش کانون وژین و در نهایت با موسیقی شاد و رقص و پایکوبی کودکان بە پایان رسید.

 

سوال خود را مطرح کنید :