انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

یاد شهیدان سبز بر سر مزارشان گرامی داشته شد

اندازه فونت :
2019/02/23

امروز سوم اسفند ماه با حضور اعضای انجمن سبز چیا وجمعی از فعالین محیط‌زیست سایر شهرها و خانواده شهیدان بر سر مزارشان، به مناسبت شش ماهه شدن پرکشیدن دوستان سبزمان، با رهاسازی دو کبوتر صحرایی توسط همسر شهید کاک “شریف باجور” و همسر شهید کاک “امید کهنەپوشی یادشان گرامی داشته شد.

 

سوال خود را مطرح کنید :