انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

واژگونی تانکر حامل سوخت در نزدیک محور اصلی سنندج مریوان

اندازه فونت :
2019/03/09

ریخته شدن مواد نفتی در‌کنار جاده و آلوده نمودن زمین

 

 

سوال خود را مطرح کنید :