انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

رکوردی دیگر برای زریبار

اندازه فونت :
2019/11/13
رکوردی دیگر برای زریبار
در ادامه پایش های اعضای انجمن سبز چیا؛ کمیته پرنده نگری اینبار گونه ای از پستانداران که پیشتر در لیست پستانداران زریبار ثبت نشده بود، رکورد شد. نام این پستاندار حشره خوار پستانداری کوچک است.
حشره‌خوار پستانداری کوچک و شبیه به موش کور عضو راسته حشره‌ خوارسانان است. حشره‌خواران راستین عضو تیره Soricidae (حشره‌خوار) هستند و نباید با جاندارانی چون حشره‌خور جهنده و حشره‌خوار درختی اشتباه گرفته شوند.
با آنکه ظاهر بیرونی این جانور همچون موشی بینی‌دراز است، حشره‌خوارها بر خلاف موش‌ها جونده نیستند و بیشتر نزدیک به موش‌های کور هستند. حشره‌خوارها دارای دندان‌هایی تیز و نیزه‌شکل هستند که شباهتی با دندان‌های جوندگانی چون موش ندارند.
زریبار گنجینه ای از جانداران متنوع است و ذخیره گاه ژنتیکی بسیار خوبی است که نیازمند توجه بیشتر و حفاظتی همه جانبه است.
انجمن سبز چیا

سوال خود را مطرح کنید :