انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

آبیاری بلوط های کاشته شده در کوه امام به یاد شهیدان سبز

اندازه فونت :
2020/07/02

آبیاری بلوط های کاشته شده توسط اعضای گروه کوهنوردی چیا و گروه کوهنوردی کەویار در کوه امام به یاد شهیدان سبز

 

سوال خود را مطرح کنید :