انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

تخریب جنگل – ” وڵانە ” و “کاڵ ژووروو”

اندازه فونت :
2020/12/28

وڵانە

کاڵ ژووروو

سوال خود را مطرح کنید :