انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

برگزاری جلسه کمیته ورزش و گروه کوهنوردی

اندازه فونت :
2021/01/06

به منظور هماهنگی و انسجام بیشتر برای برنامه های ورزشی چیا و آمادگی گروه کوهنوردی از لحاظ علمی و عملی بیشتر، در دفتر انجمن جلسه ای برگزار گردید و برنامه هایی همچون مواجه شدن با حوادث انسانی و طبیعی در اسرع وقت، میان حاضرین مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت.

سوال خود را مطرح کنید :