انجمن سبز چیا

انجمن سبز چیا

پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

شناسایی بیش از ١٠٠مورد تخریب در کمتر از ١٠ روز !!!

اندازه فونت :
2021/01/17

شناسایی بیش از ١٠٠مورد تخریب در کمتر از ١٠ روز !!!

در مدت کمتر از ١٠ روز بیش از ١٠٠ مورد تخریب توسط تیم تحقیقاتی انجمن سبز چیا شناسایی شد. با احتساب این ١٠٠مورد تعداد تخریب های شناسایی شده توسط انجمن سبز چیا به بیش از ٧۵٠مورد رسید.

انتظار می‌رود این روشنگری‌ها و آگاهی‌بخشی‌ها از طرف وجدانهای بیدار و ضابطەمندان دست‌اندرکار مورد توجه قرار بگیرد و چارەی درست و شایستە برای آن بە کار گماردە شود.

سوال خود را مطرح کنید :