آرشیو » جوایز و لوح تقدیر

جایزە انجمن برتر دکتر رادمنش
2 ماه قبل

جایزە انجمن برتر دکتر رادمنش

جایزە انجمن برتر دکتر رادمنش در دستان چیا جایزه محیط زیستی دکتر رادمنش ساز و کاری است تا فعالیت های جمعی یا فردی که در حوزه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در سراسر کشور، به صورت داوطلبانه انجام می شود را شناسایی، مساعدت و تقدیر نماید. این جایزە در حالی سومین دورە خود […]

چیزی یافت نشد !