آرشیو » کمیته ها

شناسایی بیش از ۶۵۰ مورد تخریب جنگل در شهرستان مریوان و حومه.
4 ماه قبل

شناسایی بیش از ۶۵۰ مورد تخریب جنگل در شهرستان مریوان و حومه.

شناسایی بیش از ۶۵۰ مورد تخریب جنگل در شهرستان مریوان و حومه. تصاویر ماهوارەای نشان دهندەی حجم گستردەای از تخریب، پاک‌تراشی و تصرف جنگل های مریوان و حومه در چند سال اخیر می‌باشد. در نگاه اول نقاطی به نظر می‌رسند که احیا یا عمران و آبادانی در آنها صورت گرفته باشد؛ اما با تأسف و […]

برگزاری جلسه کمیته ورزش و گروه کوهنوردی
4 ماه قبل

برگزاری جلسه کمیته ورزش و گروه کوهنوردی

به منظور هماهنگی و انسجام بیشتر برای برنامه های ورزشی چیا و آمادگی گروه کوهنوردی از لحاظ علمی و عملی بیشتر، در دفتر انجمن جلسه ای برگزار گردید و برنامه هایی همچون مواجه شدن با حوادث انسانی و طبیعی در اسرع وقت، میان حاضرین مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت.